PETR PRICHYSTAL

Porzel­lan, Freie Grafik, Malerei
Petr Prichystal | Foto: Karina Rieckhoff

Kurzporträt

 • geb. 1979 in Karls­bad (Tsche­chien)
 • 1993–1997 Ausbil­dung zum Hand­por­zel­lan-Maler in Karlsbad
 • 1998–2004 Porzel­lan­hand­ma­ler bei verschie­de­nen Betrieben
 • seit 2005 lebt und arbei­tet er in Berlin-Köpenick

Ausstel­lun­gen

 • 2007 – Duhová paleta (Karl­ovy Vary)
 • 2008 – Schloss Biesdorf
 • 2009 – Kiet­zer Sommer (Berlin)
 • 2009 – Möbel Fabrik (Berlin)
 • 2010 – Arzt Praxis (Helle Mitte – Hellers­dorf, Berlin)
 • 2010 – Art kontakt (Vřídelní kolonáda Karl­ovy Vary, ČR)
 • 2010 – Gale­rie Werni­cker (Prenz­lauer Berg, Berlín)
 • 2010 – Plenér Loket (Loket, ČR)
 • 2011 – Sympo­zium ve Všera­dicíh (ČR)
 • 2016 – Kiet­zer Sommer (Berlin)
 • 2018 – Kunst Anstalt Berlin Köpenick

Kontakt & Plattformen

0157–84 78 21 51

Galerie

Archiv - Teilnahmen an den offenen Ateliers

Gast­aus­stel­lung
Radie­run­gen, Flie­sen­ma­le­rei, Porzellan-Lampen
Ausstel­lung im hist. Rathaus Friedrichshagen
Flie­sen­ma­le­rei, Radie­run­gen, Porzellan-Lampen
Gast­aus­stel­lung
Flie­sen­ma­le­rei, Radie­run­gen, Porzel­lan­lam­pen, Reliefs
Gast­aus­stel­lung
Flie­sen­ma­le­rei, Porzellan
Nach oben scrollen